– behov i vardagen och boendestödjarnas arbete

Rapport_nr_98[1]

Författare: Hjördis Gustafsson. Rapport 98/11

Att leva i en egen bostad innebär att en mängd sysslor i och utanför hemmet måste skötas. Det är när skötseln fallerar som omgivningen reagerar. En egen bostad betyder åtaganden som att städa och kasta sopor. Det kräver att man betalar räkningar och har kontakter med myndigheter och andra utanför den privata sfären. Uppgifterna tillhör det som unga möter när de flyttar hemifrån. För några blir dock vuxenlivets krav till svåröverstigliga hinder. Personer med diagnosen Aspergers syndrom hör till dem som i olika grad kan möta svårigheter på det här området.

Intervjuer med personer med Aspergers syndrom och professionella visar att boendestödjarnas arbete kan kompensera för ovan nämnda svårigheter: De hjälper till med hushållssysslor samt kontakter med myndigheter och andra. Med hjälp av insatsen boendestöd kan vardagen fungera.

Med boendestödet finns även ambitionen att personerna ska bli så självständiga som möjligt. Brukarna får stöd i att komma igång med att utföra sysslor. De får också hjälp med att överblicka vad som ska göras – och hur det kan göras – under veckan, dagen och vid enskilda händelser. Att pusha och skapa struktur kan ses som boendestödjarnas strategi att få mer ordning i brukarnas vardag. Det kan också ses som försök att förändra beteende genom att ge tillvägagångssätt för den enskilde personen – som får del av boendestödet – att få ordning i livet och bli mer självständig.

Även om boendestödjarna kan fylla många av individens behov finns också sådant som kan utvecklas.

Boken rekommenderas till alla som är intresserade av boendestöd och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.