– kartläggning bland invånare i Botkyrka kommun

Rapport_nr_94[1]

Författare Anna Blom. Rapport nr 94/11

Bland de människor som kommit till Sverige i vuxen ålder finns en grupp som haft stora svårigheter att få fotfäste på den svenska arbetsmarknaden. De arbetsmarknads- och utbildningsinsatser som de tagit del av har endast i begränsad utsträckning visat sig vara framgångsrika. Många gånger har det hävdats att det handlar om att denna grupp människor saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket. Det saknas dock en samlad bild av dessa människor – i meningen vilka dessa invånare är, hur deras individuella situation ser ut samt vilka behov och svårigheter de har.

Mot denna bakgrund tog Samordningsförbundet i Botkyrka under 2010 initiativ till en kartläggning av den grupp invånare som kan tänkas ha dessa svårigheter. Uppdraget gick till FoU Södertörn med tre månaders finansiering.

I denna rapport presenteras den genomförda kartläggningen. Den kompletteras dels med en fallstudie av en aktuell verksamhet, dels med en redogörelse för tidigare studier respektive projekt. Härigenom är målsättningen att rapporten ska utgöra ett underlag för en diskussion om utformningen av framtida insatser för denna grupp människor.