– en utvärdering av en ny yrkesroll

Rapport nr 92

Författare: Åsa Bringlöv, Anneli Muhr och Eva Nyberg. Rapport nr 92/10

Med projektmedel från det statliga projektet ”Ett kontrakt för livet”, anställdes två arbetsterapeuter inom Enheten för socialpsykiatri i Värmdö kommun. Deras uppgifter har bland annat varit direkt klientarbete med brukare i samarbete med socialsekreterare, konsultation till socialsekreterare samt en handledningsfunktion inom kommunens boendestöd. Arbetsterapeuterna har numera ”vanliga” anställningar i kommunens socialpsykiatri.

Rapporten är en utvärdering av den nya arbetsterapeutiska resursen inom kommunal socialpsykiatri, och beskriver hur arbetsterapeuternas uppdrag utvecklades under de första åren. Särskilt intressant är hur deras yrkesfunktion och position bidrog till att främja en dynamisk och fördjupad samverkan mellan alla professionella runt socialpsykiatrins brukare.

I utvärderingen har brukarnas och samarbetspartners röster varit en viktig informationskälla. Utvärderingen har också genomförts i både nära och långvarigt samarbete mellan Enheten för socialpsykiatri och FoU-Södertörn, uppdragsgivare och utförare. Det är ett exempel på ett interaktivt arbetssätt med återkommande möten i alla faser av utvärderingen, från planeringen av undersökningen till genomgång av analys och slutsatser. Den är också ett exempel på ömsesidigt lärande där vår dialog har fördjupat förståelsen för både den egna och varandras ämnesspecifika kunskap.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se