– 1997 skrev ett antal boende och arbetande dagbok

Författare: Tomas Bons. Rapport nr 9/00

Den 30 september 1997 skrev ett antal boende och arbetande i Fittja dagbok och dessa texter sammanställdes av av Mångkulturellt centrum och Nordiska Museet.

Dagbokssamlingen är relativt unik då de boende i ett mångkulturellt område förutsättningslöst fått ge sin bild av sin livssituation och förhoppningar om livet.

I föreliggande rapport analyseras dessa dagböcker utifrån olika teman som skola, arbete och arbetslöshet. Kulturella och etniska aspekter har även fått en naturlig plats i analysen av fittjabornas beskrivning av sin hemort.
Vad som bl a uttrycks i dagböckerna är de vuxenstuderandes svårigheter att komma vidare från skolmiljön och ut i arbetslivet.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se