– hur kontaktpersonsinsatser avslutas och varför.

Rapport_nr_89[1]

Författare: Sini Teng. Rapport 89/10

Kontaktperson är en av socialtjänstens vanligaste insatser för ungdomar. I närmare 30 år har kontaktpersoner stöttat dem som riskerar att hamna i socialt utanförskap. Trots detta är kunskapen om insatsen begränsad.

Utgångspunkten för denna studie har varit hur kontaktpersonsinsatser avslutas och varför. I rapporten redovisas faktorer – som ungdomens ålder och socialtjänstens uppföljning av den pågående insatsen – som har betydelse för hur avslutet sker.

Rapporten bygger på 75 ungdomsakter och kompletteras med intervjuer med fem socialsekreterare och med fem unga vuxna som haft insatsen.

Ur aktmaterialet kan man se att de flesta kontaktpersonsinsatserna avslutas oplanerat medan de intervjuade socialsekreterarna uppger att ett planerat avslut är det mest eftersträvansvärda. För de unga vuxna som intervjuades i studien hade insatserna med kontaktperson avslutats på olika sätt men för alla hade kontaktpersonen varit ett viktigt stöd.

Författaren till rapporten Sini Teng arbetar som kontaktsekreterare vid en familjehemsenhet.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se