– om vilka verksamheten når, hur besökare upplever verksamheten

Rapport_nr_88[1]

Författare: Åsa Bringlöv. Rapport 88/10.

Sedan slutet av 1990-talet har ett stort antal verksamheter som syftar till att stödja unga brottsoffer startats på olika platser i Sverige. Till vissa av dessa Stödcentrum har även medling knutits. De flesta bedrivs i nära samverkan mellan polis och socialtjänst, ofta samlokaliserade hos polisen.

Denna rapport handlar om en av dessa verksamheter, Stödcentrum för unga brottsoffer och Medlingsverksamheten i Södertälje.

Några av de frågor som undersökts är: Vem når man? Hur upplever besökare kontakten med verksamheten? Hur anpassas arbetssättet till olika typer av besökare? Vad innebär det för verksamheten att både brottsofferstöd och medling bedrivs inom samma verksamhet?

Rapporten beskriver arbetet vid centret utifrån några ärenden. Ett av dessa ärenden rör arbetet utifrån LuL-modellen. (LuL står för lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare). LuL-projektet syftar till att pröva en modell för samarbete kring unga 11-14 år som begår våldshandlingar, eller utsätts för våldshandlingar i skolan. Grundtanken i modellen är snabba reaktioner och konfliktlösning på plats (reparativ rättvisa). I projektet samarbetar polis, skola, socialtjänst, brottsofferstödjare och konfliktlösare/medlare i ett så kallat LuL-center.

FoU-Södertörn har tidigare följt och utvärderat uppbyggnaden av Stödcentrum för unga brottsoffer i Södertörn. Utvärderingen finns att ladda ner på FoU-Södertörns hemsida (Franzén och da Mata 2008 och 2009).