– metoder och arbetssätt som används inom daglig verksamhet och boende. Den tar också upp hur personliga assistenter arbetar.

Rapport_nr_82[1]

Författare: Lotte Alsterdal, Kristina Engwall och Hjördis Gustafsson. Rapport nr 82/10

Vi lever i en tid som fäster stor vikt vid metoder. Tilltron till metoder återfinns också inom socialtjänsten och funktionshinderområdet. Flera verksamheter profilerar sig genom att använda sig av en speciell metod. Men hur arbetar anställda inom LSS-verksamheterna?

Den här rapporten beskriver metoder och arbetssätt som används inom daglig verksamhet och boende. Den tar också upp hur personliga assistenter arbetar.

Rapporten har även ett granskande och ifrågasättande perspektiv. Den ställer frågor om i vilka sammanhang det passar att använda metoder och vilken grund olika arbets-sätt vilar på. Den tar också upp risker för brukare att bli objektifierade och utsatta för ”metodexperiment”.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se