– hur kvinnors livssituation långsiktigt påverkas av att ha utsatts för våld i nära relationer -hur kvinnor upplever Kvinnorådgivningens stöd.

Rapport_80[1]

Författare: Sari Römpötti. Rapport nr 80/09

Den här rapporten handlar om hur kvinnor går vidare efter att ha levt i en relation med våld. Studien består av två delar. Den ena delen handlar om hur kvinnors livssituation mer långsiktigt påverkas av att ha utsatts för våld i nära relationer. Den andra delen handlar om hur kvinnor upplever Kvinnorådgivningens stöd i samband med detta.

Rapporten bygger på intervjuer med våldsutsatta kvinnor ett par år efter att de avslutat sin kontakt med Kvinnorådgivningen i Botkyrka kommun.
Resultatet visar att det finns goda möjligheter för våldsutsatta kvinnor att gå vidare och kunna leva ett bra liv, trots de skador som ett långvarigt våld så gott som alltid för med sig. Till stor del har kvinnorna i studien kunnat lämna sina våldserfarenheter bakom sig och deras självkänsla och självständighet har ökat när de inte längre är under männens kontroll. Samtidigt plågas de fortfarande av sina erfarenheter och påminns dagligen om våldet genom minnesbilder som gör att våldet fortsätter att vara en del av kvinnornas liv.

Därutöver belyser rapporten hur kvinnorna upplevt stödet från Kvinnorådgivningen och övriga socialtjänsten.

Rapportens författare Sari Römpötti är anställd som socialsekreterare på Kvinnorådgivningen i Botkyrka kommun.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se