– antologi med bland andra Sven Hessle och Lars-Erik Borgegård som författare

Författare: Carmen Sánchez Salgado, professor vid universitetet i San Juan, Puerto Rico, Sulina Green, professor vid universitetet i Stellenbosch, Sydafrika, Bob Deacon, professor vid universitetet i Sheffield, Storbritannien, Sven Hessle, professor vid Stockholms universitet samt Lars-Erik Borgegård, professor vid Uppsala universitet med flera.

Rapport nr 8/00

I juni 1999 arrangerade FoU-Södertörn i samarbete med Stiftelsen Sommaruniversitetet under denna rubrik en kurs med internationella såväl som svenska deltagare. Deltagare och föredragshållare lämnade bidrag i form av papers som nu är samlade i denna antologi. Innehållet är uppdelat i tre olika huvudområden:

Lokalt förändringsarbete: som dels ger en beskrivning av begreppet empowerment, samt ger praktiska exempel på förändringsarbete från såväl skolmiljö, folkhälsa samt arbete ute i kommuner.

Förändring för välfärd: ger dels en utblick om hur globala processer sammanhänger med socialpolitiken, en utredning av vad kvalitativ välfärd innebär samt två artiklar som behandlar folkhälsa; dels om hur olika folkhälsoprogram försöker minska skillnader mellan olika grupper i samhället och dels en artikel om begreppet patient empowerment. I ett avslutande bidrag undersöks om socialbidrag har några effekter mellan generationerna, om barn som växer upp i familjer som får socialbidrag själva löper en större risk att bli socialbidragstagare.

Socialt arbete i ett globalt perspektiv: i en inledande artikel visas hur det sociala arbetet i Sverige blivit allt mer internationellt präglat genom att befolkningen representerar en större kulturell mångfald än tidigare och hur internationaliserad kunskap, förhållningssätt och metodik blivit allt viktigare för det sociala arbetet i Sverige. Vidare ges två exempel på lokalt utvecklingsarbete och hur det sociala arbetet är uppbyggt i Puerto Rico och Sydafrika.

Boken finns endast i tryckt form och kostar 200:- exkl moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se