– ett manualbaserat program

Rapport nr 79

Författare: Eva Nyberg, Kajsa Bergman, Marie Gäll och Tomas Ottosson. Rapport nr 79/09

Familjeresursteamet vid socialförvaltningen i Haninge kommun erbjuder olika typer av behandling för familjer som har bekymmer med relationen till sina barn. Ett erbjudande om hjälp när familjelivet känns krisartat. Eller på annat sätt otillfredsställande relationsmässigt, är en föräldracirkel som benämns Bättre föräldraskap. Det är ett manualbaserat program som har sitt ursprung i det engelska programmet Mellow Parenting.

Programmet består av flera olika delar. Det inleds med en videoinspelning av samspelet mellan förälder-barn i familjens hem, vilket sedan diskuteras enskilt med föräldrarna. Sedan följer en gruppintervention där ca 8 föräldrar träffas en gång i veckan i 12 veckor. En förälder från varje familj inbjuds att delta. Efter ett halvår inbjuds föräldrarna till en booster-session om två träffar då gruppen återigen samlas.

Cirklarna indelas i två kategorier, dels en cirkel för föräldrar till barn mellan 3-12 år och dels till föräldrar med barn mellan 13-16 år.
I denna utvärdering redovisas dels statistik över grupperna sedan 2003, då de startade och dels redovisas deltagarnas synpunkter utifrån den utvärderingsblankett som alla deltagare fyllt i vid det sista mötet cirkeln.

En kort sammanfattning av föräldrarnas synpunkter, vilka är väldigt positiva, pekar på att cirkeln gett föräldrarna kunskaper om hur man handskas med besvärliga situationer samt att den gjort de starkare som föräldrar.

Utvärderingsmaterialet har sammanställts av Eva Nyberg, forskningsledare vid FoU-Södertörn, i samarbete med Kajsa Bergman, Marie Gäll och Tomas Ottosson från familjeresursteamet i Haninge.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 50:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se