– intervjuer med klienter och socialsekreterare

Rapport nr 78

Författare: Emina Redzematovic. Rapport 78/09

Vilken betydlse har socialsekreterarens insats för att en klient ska få arbete? Det är en fråga som Emina Redzematovic, socialsekreterare i Botkyrka, funderade på när hon som socialsekreterare beslutade om ekonomiskt bistånd och samtidigt försökte vägleda klienter till arbetsmarknaden.

I denna rapport, som är resultatet av att Emina intervjuat klienter och dess socialsekreterare, framträder en bild av det komplexa samspelet mellan anställda i socialtjänsten och deras klienter. Hon konstaterar:
”Vi säger att vi vill vara lyssnande och respektfulla, men vågar inte riktigt lita på klientens egen bedömning av sin väg till arbete. Vi känner oss pressade att snabbt komma med en lösning på klientens problem och därmed missar vi klientens egna resurser. Vi gör en bedömning av klientens behov, men saknar insatser som skulle kunna tillgodose behoven. I vissa fall har vi medverkat genom att inte medverka”.

Rapporten riktar sig till alla som är intresserade av socialtjänstens arbete. Den kan ligga till grund för en diskussion om en mer eftertänksam socialtjänst, där socialsekreterare har möjlighet att systematiskt utvärdera och kritiskt pröva sina bedömningar och sätt att möta klienter.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se