– vårdkedja på lokalnivå och korta väntetider.

Rapport_74[1]

Författare: Anna Larsson. Rapport 74/09

Under 2000-talet har flera åtgärder inom missbruksvården vidtagits på nationell nivå i Sverige. Utvecklingen inom missbruksvården på nationell nivå påverkar det lokala arbetet med missbruk i kommunerna. Den här rapporten fokuserar på hur Huddinge kommun förändrat sitt missbruksarbete.

Kommunens ambition har varit tvåfaldig; dels att skapa en så kallad vårdkedja på lokal nivå, dels att förkorta väntetiden till första mötet mellan klient och missbruksvård. En ny organisation har vuxit fram i Huddinge och nya handläggningsrutiner har skapats.

I rapporten utvärderas dessa projekt av Anna Larsson. Rapporten bygger även på material av Jenny Fransson Liljedahl.

Både klienter och personal kommer till tals och diskuterar de nya arbetssätten. Här redovisas det som gått bra och det som gått mindre bra och vilka orsakerna kan vara till detta. Dessa resonemang berör inte bara Huddinge utan här finns många lärdomar att dra för alla som är verksamma inom eller har intresse för missbruksvård och implementering av nya arbetssätt.

Du kan inom kort ladda ner rapporten och även uppsatsen “Idén om lokal behandlingsgaranti möter verkligheten – ett försök inom missbrukarvårde att snabbt ta tillvara på klienters motivation till förändring” av Jenny Fransson Liljedahl.