Utvärdering av Ung och Medveten – ett program för alkohol- narkotika och tobaksförebyggande arbete i Botkyrka kommun Delrapport 2: Sammanställning av enkäter och övningar

Rapport_71.09[1]

Författare Claudia Garcia. Rapport nr 71/09.

I ett samarbete mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen i Botkyrka prövas ett pedagogiskt program för ANT-undervisningen i kommunen, Ung och Medveten. Målgruppen för programmet är skolledning, pedagoger, elevvårdsteam, annan skolpersonal samt elever och föräldrar på grundskolorna i Södra Botkyrka. Ambitionen är att programmet ska komma till användning på samtliga grundskolor i Tumba och Tullinge. I detta utvecklingsarbete ingår även att lärare utbildas i programmet.

Under våren 2006 genomfördes utbildning i programmet. Fyra utbildningstillfällen, i form av en introduktions- och handledningsdag, genomfördes. Under läsåret 2006/2007 använde två skolor programmet på försök. FoU-Södertörn har i nära samarbete med Socialförvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen utvärderat detta försök. Lärares, elevers och föräldrars erfarenheter av programmet har stått i fokus för utvärderingen.

Den här delrapporten innehåller den första sammanställningen och analysen av det skriftliga materialet.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 50:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se