– en metod för kvalitetsutveckling och utvärdering

Författare: Karin Mård, Claudette Skilving. Rapport nr 7/00

Kollegiegranskning är en metod för kvalitetsutveckling och utvärdering kolleger emellan. I granskning av och diskussioner om arbetsrutiner och metoder över verksamhetsgränser eller, som här, kommungränser lyfts yrkeskårens kompetens och kunskaper fram. Tillfälle ges till möte och reflektion på ett sätt som det vardagliga arbetet sällan ger utrymme för.

Denna rapport avser en första utprövning av metoden i samarbete mellan kommunerna Botkyrka, Huddinge och Solna och verksamhetsområdena ekonomi, barn o familj, ungdom. Södertälje kommun har bidragit med handledning och dokumentation.

Rapporten är författad av de båda handledarna/dokumentatörerna. Underlaget utgörs av de bandade diskussionerna från den konferens, “återkopplingsmötet”, som avslutade granskningen. I denna medverkade samtliga arton granskare som alltså också kan sägas vara medförfattare.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se


Beställ rapporten