Rapporter om ensamkommande:

Liv i kollektiv: vardagsliv bland ensamkommande ungdomar på institution

141/15: Att möta ett nytt land som syskon till ett ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län

2012:1 Ensam och flyktingbarn