– öppenvårdsbehandling av missbrukare på hemmaplan

Författare: Inga-Lill Nilsson. Rapport nr 6/99

Under de senaste åren har öppenvårdsbehandling av missbrukare på hemmaplan blivit alltmer vanligt. I föreliggande rapport beskrivs öppenvårdsbehandlingen “Kursen” i Flemingsberg, som är ett av många exempel på den nya missbrukspolicyn.

Verksamheten beskriv utifrån både de som behandlar och de som behandlas, med särskild fokus på hur de ser på insatserna i pedagogiskt hänseende.

Studien förespråkar bl a breda öppenvårdsprogram med inslag av social färdighetsträning och återfallsprevention för svårt alkoholberoende personer. Detta förutsätter en pedagogik som fokuserar på positiva förändringar och förstärker klientens motivation att ändra alkoholvanor och livsstil.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se