Författare: Eva-Marie Åkerlund. Rapport 65/08

Tjejjoursrörelsen är en del av den svenska kvinnojoursrörelsen. För drygt ett decennium sedan startade den första tjejjoren i Sverige. Verksamheten har sedan dess vuxit snabbt och idag finns ett femtiotal tjejjourer runt om i landet.

På en tjejjour vill man synliggöra och sprida kunskap om tjejer och tjejers livsvillkor. Utgångspunkten är att tjejer och killar inte är jämställda idag, en verklighet man sett att många tjejer känner av in på bara skinnet.
Huvuddelen av arbetet på en tjejour går ut på att vara en röst för tjejer och en samtalspartner för dem som behöver extra stöd och hjälp. Tjejers vardagsliv och speciella erfarenheter måste uppmärksammas och tas på allvar.

Den här rapporten handlar om tjejjouren Juventas systrar som funnits sedan 2003. Den ger en inblick i hur en tjejjour arbetar och vad tjejer kan använda en sådan verksamhet till.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 50:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se