– ungdomars inträde på arbetsmarknaden

Rapport nr 64

Författare: Maribel da Mata & Eva Nyberg. Rapport nr 64/08

Denna rapport utgör slutredovisningen av Klivet, ett aktiveringsprojekt för ungdomar i Södertälje. Efter projekttiden har Klivet blivit en ordinarie verksamhet, inte minst därför att dokumentationen av Klivets arbetsresultat genom åren visat på att Klivet har en viktig funktion för målgruppen. Många av deltagarna har fått arbete eller börjat studera och, inte minst, anser deltagarna att verksamheten varit betydelsefull för både kunskap om arbetsmarknaden och för eget växande.

I rapporten fokuseras programinnehållet och samarbetet med myndigheter och organisationer utanför Klivet. Några intressanta problematiseringar om samverkan och framgångsfaktorer presenteras och förhoppningsvis blir rapporten till nytta för alla som i sitt vardagsarbete möter ungdomar som har problem med inträdet på arbetsmarknaden.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se