– ett sätt att undersöka förändringsfaktorer i behandlingsarbete. Metod och återverkningar

Rapport nr 63

Författare: Johan Wallmark. Rapport nr 63/08

I den här rapporten undersöks en modell för utvärdering som kallas samforskning, vars upphovsman är Tom Andersen, psykiatriprofessor i Tromsö. Denna inriktning inom utvärderingsforskningen förespråkar nödvändigheten av en överensstämmelse mellan behandlingsmetod och utvärderingsmetod. När dialogen står i centrum i behandlingen krävs att utvärderingen likaledes fångar den dialogiska aspekten, annars är det omöjligt att säga något om vad som varit verksamt, eller overksamt, i behandlingen.

Denna undersökning berör frågan om samforskning kan vara en adekvat utvärderingsmetod i den egna verksamheten samt om metoden också kan bidra till att utveckla samarbetet inom ett behandlingsteam. För att få svar på sina frågor har författaren intervjuat personer i landet med lång erfarenhet av samforskningsmodellen.

Rapporten vänder sig till alla som har intresse av utvärderingsfrågan i ett arbete där samtal och dialog är arbetsmodellen.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se