– brukarrevision och brukarråd som metod – en utvärdering

Rapport_nr_62_2007[1]

Författare: Lisa Cronstedt. Rapport nr 62/07

Psykiskt funktionshindrade tillhör dem som har svårt att komma till tals i samhället. I Botkyrka kommun har Socialpsykiatriska enheten prövat nya metoder i syfte att öka deras möjligheter att påverka.

Under 2007 fick tre personer, med tidigare erfarenheter som brukare inom socialpsykiatrin, uppdraget att genomföra en intervjuundersökning, en så kallad brukarrevision av hur brukare bedömde några av socialpsykiatrins satsningar.

Enhetens gruppboenden prövade också nya metoder. Husmöten kompletterades 2007 med planeringsmöten. Husmöten pågår ungefär en timme i månaden. Planeringsmöten håller på en dag och tänks återkomma två gånger per år. Ambitionen med dessa möten, benämnda brukarråd, är att ge såväl boende som personal utökade möjligheter att diskutera och planera verksamhetens innehåll.

Enheten initierade även en utvärdering av brukarrevision och brukarråd. Lisa Cronstedt, som var utvärderare, arbetar som boendestödjare i Botkyrka kommun. I denna rapport berättar hon om utvärderingens resultat.

Alla som vill utveckla den egna verksamheten, genom att lyssna på brukarnas synpunkter, kan inspireras av denna rapport.