– program som ska ge pappor som utövar partnerrelaterat våld en ökad medvetenhet om sina handlingar och dess konsekvenser för familjen

Rapport nr 61

Författare: Eva-Marie Åkerlund. Rapport nr 61/07

Med målsättningen om att förbättra livsvillkoren för mammor och barn har socialförvaltningen i Botkyrka kommun under de senaste åren utvecklat arbetet med mäns våld mot kvinnor och barn. År 2005 startade projektet Pappaverksamheten i samverkan med primärvården, polisen och frivården i Södertörn.

I fokus för projektet står ett grupprogram som ska ge pappor som utövar partnerrelaterat våld en ökad medvetenhet om sina handlingar och om dess konsekvenser för alla i familjen, inte minst för barnen och deras utveckling och hälsa. Genom att se sina problem och träna på att hantera konflikter och aggressioner på ett annat sätt än tidigare ska pappan få hjälp att förändra sina destruktiva beteenden.

Pappans medverkan i programmet ska vara kopplad till att barnen uppmärksammas och följs av socialtjänsten och att mamman, för sin egen och barnens säkerhet, erbjuds egna samtal.

Den här rapporten beskriver grupprogrammet som idé och praktik, med ett särskilt intresse av hur barnen träder fram i det. Dessutom belyser rapporten hur några föräldrapar, var och en för sig och i olika delar av programmet, beskriver sitt vardagsliv i förhållande till pappans våld och programmets intentioner om pappors förändring. Rapporten ger också en inblick i vad socialtjänsten gör för att hjälpa barnen. Och: Blir det bättre för dem när pappan gått igenom programmet?

Denna rapport har skrivits av Eva-Marie Åkerlund, forskningsassistent vid FoU-Södertörn.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se