– erfarenheter som presenterades vid ett seminarium 1998

Författare: Annika Öberg. Rapport nr 5/99

För att förbättra insatser för barnfamiljer i Alby startades en familjecentral 1998. I detta samverkansprojekt ingår barnavårds- och mödravårdscentral, öppen förskola, psykiska barn- och ungdomsvården och socialförvaltningens familjeenhet.

Ett seminarium arrangerades i april 1999 vars syfte var att lyfta fram de erfarenheter som dittills gjorts och med hjälp av personal, samhällsforskare och deltagare från andra områden göra en kritisk granskning av familjecentralens idéer och verksamhet.

I rapporten beskrivs och sammanfattas de viktigaste inslagen från seminariet. Denna typ av öppen granskning kan vara ett användbart verktyg för att utvärdera och utveckla verksamheter framgent.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se