– de som vänder sig till familjerådgivningen har önskemål som spänner över ett brett fält

Rapport nr 59

Författare: Hjördis Gustafsson. Rapport nr 59/07

Det är många som vänder sig till kommunernas familjerådgivning. Vad har fört dem dit? Vilka önskemål har de? Familjerådgivningen i Södertälje började 1995 att skicka ut brukarenkäter till sina besökare kort efter det att kontakten avslutats. Dessa svar och kommentarer gör det möjligt för andra, än de direkt berörda, att titta in i de slutna rummen och få en inblick i hur några som deltagit i familjerådgivningen har uppfattat den.

Svaren visar att de som vänder sig till familjerådgivningen har önskemål som spänner över ett brett fält. Förutom att separera eller reparera förhållandet till en partner kan önskemålet vara att få reflektera, för att komma till ett beslut som gäller parförhållandet. Önskemålen kan också vara att förbättra relationen till nuvarande eller tidigare partner, syskon eller föräldrar.

Av dem som med egna ord berättade om mötet med familjerådgivningen går det att förstå att familjerådgivaren har en central roll i verksamheten. Betydelsen av den enskilde rådgivaren framkommer både när besökaren är nöjd och missnöjd. Det är dennes kompetens och egenskaper som står i centrum i bedömningen.

Rapporten är skriven av Hjördis Gustafsson, forskningsassistent vid FoU-Södertörn.