En utvärdering av föräldrautbildningen BIFF – Barn i föräldrars fokus

Rapport nr 55

Författare: Eva-Marie Åkerlund och Eva Nyberg. Rapport 55/08

Både föräldrar och experter tycks vara överens om en sak. Om föräldrar bråkar i samband med en separation så far barnen illa. Ändå bråkar föräldrar, en ständig erfarenhet man gör inom socialtjänstens familjerätt.

För att få skilda föräldrar att göra överenskommelser som gynnar barnens utveckling och hälsa använder sig familjerätten av samarbetsavtal. Den här rapporten handlar om ett komplement till samarbetssamtalet, BIFF-projektet.

BIFF som står för Barn i föräldrars fokus, är en föräldrautbildning som syftar till att ge föräldrar ökad kunskap om hur barn reagerar och påverkas av föräldrars samarbetssvårigheter i samband med separation. Syftet är också att ge föräldrarna redskap för hur de kan hjälpa sina barn i vardagen. FoU-Södertörn anlitades för att göra en utvärdering av de första utbildningsomgångarna.

Rapporten har två delar. Den första har ett föräldraperspektiv och redovisar deltagarnas syn på den egna och barnens nytta av att föräldrarna deltagit i utbildningen. I vissa fall är också deras familjerättsekreterare intervjuade. Den första delen belyser hur föräldraskapet gestaltas under utdragna separationsprocesser och hur föräldrarna har använt sig av utbildningen för att komma vidare. Denna del av utvärdering har genomförts av Eva-Marie Åkerlund, forskningsassistent vid FoU-Södertörn.

Den andra delen av rapporten har ett gruppledarperspektiv och bygger på gruppledarnas erfarenheter av BIFF-grupperna. Dock har en del föräldramaterial använts även här, som illustrationer och kontrasteringar till gruppledarnas synpunkter. Denna del av utvärderingen har genomförts av Eva Nyberg, forskningsledare vid FoU-Södertörn.