– funktionsbedömning och personligt stöd i kontakten med arbetsmarknaden

Rapport_53,[1]

Författare: Emma Fredriksson. Rapport nr 53/07

Denna rapport erbjuder läsaren att följa ett s.k. Miltonprojekt i en stor förortskommun till Stockholm. Anders Milton var den nationella psykiatrisamordnaren under åren 2003-2006. Det projekt som redovisas här är ett försök att skapa mer adekvata “matchningar” mellan klientens personliga resurser och hans eller hennes arbetsmarknadskontakt i form av arbete, praktik eller studier.

Projektets målgrupp är klienter med långvarig kontakt med kommunens socialpsykiatri och/eller landstingets psykiatri. Matchningens instrument är en kombination av en funktionsbedömning, genomförd av en arbetsterapeut (anställd av landstinget) och ett personligt stöd i kontakten med arbetsmarknaden, genomförd av en arbetsmarknadskonsulent (anställd av kommunen).

Frågeställningen är hur verksam metoden varit för en arbetslivsinriktad rehabilitering för att finna arbete, praktik, sysselsättning eller studier.
FoU-Södertörn anlitades för att göra en utvärdering av projektet.

Utvärderare och rapportförfattare är Emma Fredriksson, tidigare anställd som utredningssekreterare på kansliet för nationell psykiatrisamordning.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100 :- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se