– projektet “Flexibel fältförlagd biståndsbedömning för hemlösa som söker akut nattlogi”

Rapport nr 52

Författare Tomas Bons. Rapport nr 52/06

Ett system som hela tiden försöker få in runda människor i fyrkantiga hål.
Så uttrycker sig en föreståndare för ett härbärge om det sociala arbetet med de människor som söker boende för natten. I ett försök att bejaka det runda i arbetet med hemlösa i Stockholm startade projektet “Flexibel fältförlagd biståndsbedömning för hemlösa som söker akut nattlogi”.

Den här rapporten redovisar FoU-Södertörns uppdrag att genomföra en utvärdering av projektet. Flera grupper har fått komma till tals om sina erfarenheter av de arbetssätt som projektet initierat. Den personal som möttes på härbärgena, projekt- respektive härbärgespersonal, uttrycker sig positivt omkring det ömsesidiga mötet: den här gruppen klienter måste fångas upp där den befinner sig, i ett samarbete på plats.

Erfarenheterna från detta projekt ledde också till att man inrättade ett Härbärgesteam, som bygger vidare på den uppsökande ansatsen.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se