– utvärdering av en utbildning i att bemöta klienten/brukaren med ett coachande förhållningssätt

Författare: Eva-Marie Åkerlund. Rapport nr 51/06

Coaching är ett begrepp som är på tapeten. Som företeelse har det tagit steget från idrottens arena till andra, också in i socialtjänstens.

Inom socialtjänsten är det fokuseringen på klientens/brukarens egna resurser i motsats till en traditionell probleminriktning av arbetet som går väl ihop med coachingmetodik. Brukaren ska uppmuntras till självständighet, till att ta eget ansvar för sitt liv och till att bli delaktig i de beslut som rör hans eller hennes tillvaro. Coachingens konsultativa förhållningssätt passar ideologiskt sådana mål i det sociala arbetet.

På en kommunal arbetsmarknadsavdelning i en av FoU-Södertörns ägarkommuner pågår sedan 2004 en kontinuerlig satsning på kompetensutveckling i coachingmetodik. Personalen har fått utbildning i att bemöta klienten/brukaren med ett coachande förhållningssätt och man erbjuder särskilda coachingprogram för individer och grupper. Denna rapport redovisar en utvärdering av kommunens metodutveckling i coaching där anställda och brukare kommit till tals genom intervjuer och enkäter.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se