– barns syn på sin delaktighet i socialtjänsten

Rapport nr 50

Författare: Eva-Marie Åkerlund. Rapport nr 50/06

I forskningen om familjerådslag har en beskrivning av barnen i stor utsträckning saknats, trots att de är huvudpersoner i rådslagsprocessen. I denna studie har betydelsen av en familjerådslagsprocess i barnens liv fokuserats och samtidigt har en närhet till processen eftersträvats, eftersom den är tämligen mörklagd i tidigare undersökningar. Förhoppningsvis ger ambitionen att både höra barnen själva och att följa dem genom processen en större förståelse för deras synpunkter och deras agerande.
Men vad händer egentligen kring barnet eller ungdomen när beslutet om ett familjerådslag tas och rådslaget genomförs? Ungdomarnas uttalanden om sina rådslagsprocesser ger närmast bilden av en klassisk friktion mellan deras livsvärld och systemvärld som de ägnar minstsagt ett svalt intresse.

Samtidigt visar beskrivningarna av rådslagsmötena att den ganska tekniska konstruktion som ett familjerådslag ser ut att vara, med sina väldefinierade faser, faktiskt ger ungdomarna svängrum och möjligheter att ställa sig i centrum för uppmärksamheten. Det tycks också som om ungdomarna kommer ut mindre desillusionerade än tidigare.

I forskningen om familjerådslag har en beskrivning av barnen i stor utsträckning saknats, trots att de är huvudpersoner i rådslagsprocessen. I denna studie har betydelsen av en familjerådslagsprocess i barnens liv fokuserats och samtidigt har en närhet till processen eftersträvats, eftersom den är tämligen mörklagd i tidigare undersökningar. Förhoppningsvis ger ambitionen att både höra barnen själva och att följa dem genom processen en större förståelse för deras synpunkter och deras agerande.
Men vad händer egentligen kring barnet eller ungdomen när beslutet om ett familjerådslag tas och rådslaget genomförs? Ungdomarnas uttalanden om sina rådslagsprocesser ger närmast bilden av en klassisk friktion mellan deras livsvärld och systemvärld som de ägnar minstsagt ett svalt intresse.

Samtidigt visar beskrivningarna av rådslagsmötena att den ganska tekniska konstruktion som ett familjerådslag ser ut att vara, med sina väldefinierade faser, faktiskt ger ungdomarna svängrum och möjligheter att ställa sig i centrum för uppmärksamheten. Det tycks också som om ungdomarna kommer ut mindre desillusionerade än tidigare.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se