– effekter av en omorganisation

Författare: Berit Greger Karlsson. Rapport nr 4/99

Resultaten i rapporten visar att metoder och insatser i Södertälje inte skiljer sig markant från andra socialvårdsorganisationer i Sverige. Till följd av omorganisationen tycks dock Södertälje blivit något mer metod/insatsintensiv än övriga landet.

Omorganisationen har lett till ökad specialisering och detta har varit extra påtagligt inom missbruksvården. Samtidigt visar rapporten att det är svårt att styra och förutse resultaten av en omorganisation i denna typ av människovårdande organisation, vilket även är i linje med resultat från tidigare studier inom området.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se