– det sociala arbetets betydelse för psykisk funktionshindrade

Rapport nr 49

Författare: Richard Bracken. Rapport nr 49/05

Sedan psykiatrireformens genomförande har socialtjänstens ökade ansvar för psykiskt funktionshindrade ställt höga krav på att möta brukare i deras sociala sammanhang. Socialtjänsten förväntas individanpassa verksamheten genom att identifiera den enskildes egna begränsningar och resurser för att underlätta möjligheten att leva ett socialt fungerande liv. Utvecklingen har lett till att ett nytt arbetssätt och en ny yrkesprofession växt fram inom kommunernas socialtjänst. Men frågan om vad utvecklingen innebär för personalen och psykisk funktionshindrade har inte fått tillräcklig uppmärksamhet.

Rapporten tar fasta på det sociala arbetets betydelse för psykisk funktionshindrade genom teoretiska resonemang. Författaren pekar på att en ökad brukarmedverkan kräver nya arbetssätt och kunskaper om psykisk funktionshindrades sociala resurser. Särskilt viktigt är att klargöra personalens förändrade arbetsuppgifter, kompetens och yrkesidentitet. Författaren ger några förslag på hur yrkesprofessionen inom socialpsykiatrin kan förbättras och utvecklas.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se