– en utvärdering av föräldrarådslag i Botkyrka

Rapport nr 48

Författare: Joacim Hagman & Eva Nyberg. Rapport nr 48/05

Föräldrarådslag är en ny arbetsmodell som utvecklats i Botkyrka kommun. I kommunen finns en tradition att arbeta nätverksinriktat. Sedan senare delen av 90-talet har man i Botkyrka arbetat med familjerådslag, som ursprungligen kommer från Nya Zeeland. Föräldrarådslag, som beskrivs i denna rapport, bygger på familjerådslagmodellen.

Föräldrarådslag handlar om att samla föräldrar kring en grupp barn eller ungdomar där vuxna, som skolpersonal eller socialarbetare, fått signaler om att barnen begått något brott eller på annat sätt agerat olämpligt tillsammans. Oron över barnens agerande kan vara allmän eller bero på en särskild händelse. Målet med modellen är att göra föräldrarna delaktiga i planeringen för hur man ska komma tillrätta med ett problem och förhindra att liknande händelser upprepas.

Under 2004 inleddes ett projekt för att utveckla metoden och implementera arbetssättet i kommunen, främst med skolan och socialtjänstens utredningsverksamhet som arenor. Utvärderingen av projektet, som redovisas i denna rapport, startade samtidigt.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se