– utvärdering av en stöd- och mottagningsverksamhet för familjer

Författare: Nadja Bogestam & Åsa Sternudd. Rapport nr 47/05

Denna rapport redovisar en utvärdering av en verksamhet för asylsökande barnfamiljer. Asylmottagningen Solrosen med gruppverksamhet och möjlighet till enskilt samtalsstöd för barnfamiljer startades som ett samarbetsprojekt mellan Södertälje kommun och Migrationsverket, med ekonomiskt stöd från Europeiska flyktingfonden.

Utvärderingen visar att det är mycket tacksamt att arrangera verksamhet för gruppen asylsökande. Både barn och vuxna visar stor uppskattning av den normalisering av livet som verksamheten ger i form av möjligheter till umgänge, och lek för barnen. Att möta människor som visar intresse för ens situation, även om det sker inom deras yrkesroll, kommenteras likaså som något oerhört positivt.

Då rapporten visar hur asylsökande familjer uppfattar sin situation, och hur de funderar över den, torde rapporten vara till nytta för alla som möter asylsökande personer i sin yrkesutövning.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 50: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se