– förändringsprocessen från att ha varit missbrukande och drogberoende till att vilja sträva efter drogfrihet

Rapport nr 46

Författare: Anne Holmqvist Stålholm. Rapport nr 46/05

Denna undersökning handlar om ungdomars väg till drogfrihet. Undersökningen beskriver förändringsprocessen i ungdomars liv från att ha varit missbrukande och drogberoende till att vilja sträva efter drogfrihet. Syftet har varit att beskriva och förstå hur dessa personer kan uppleva vägen mot drogfrihet när de går i missbruksbehandling i öppenvård, och hur det går till att sluta missbruka.
Genom att ungdomarnas kontext finns med genom hela analysen får läsaren följa och lära känna varje individ och hur vardagslivet med droger blev något mer okontrollerbart i deras liv än förväntat. Författaren kategoriserar ungdomarna i olika drogmönster efter kriteriet vilken betydelse drogen får i tillvaron.
I en tid då det sociala arbetet ifrågasätts inom missbruksbehandling är det intressant hur ungdomarna beskriver kontakten med “sina” behandlare vid mottagningarna för unga missbrukare. Det tycks som om behandlarnas flexibilitet och känslighet gör den till viktiga samtalspartners för ungdomarna i denna speciella förändringsprocess.
Rapporten är också godkänd som magisteruppsats vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se