– gruppverksamhet med syftet att stärka klientens förmåga att hitta en bostad

Rapport nr 44

Författare: Karin Melin. Rapport nr 44/05

I denna rapport beskrivs en enhet inom socialtjänsten; Boenheten, som inriktar sin verksamhet enbart mot klientens bostadssituation. En av Boenhetens aktiviteter kallas Öppet bosökeri, en öppen gruppverksamhet med syftet att stärka klientens förmåga att hitta en bostad. Rapporten redovisar en utvärdering av Öppet bosökeri.
Klienterna uppskattade stödet från personalen men än mer intressant var deras betoning av gemenskapen med andra i samma situation som betydelsefull. Den uppskattades särskilt som gott stöd. Det intressanta är att de rapporterade erfarenheterna motsvarar erfarenheter av andra gruppaktiviteter inom socialtjänsten. Trots detta domineras det sociala arbetet ständigt av det individuella mötet med klienten. Förhoppningsvis kan rapporten bidra till diskussionen om utvecklingen av arbetsformer inom olika sociala problemområden.

Rapporten utgör också författarens C-uppsats vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet. Författaren är själv verksam inom Boenheten och lämnade sina arbetsuppgifter under en period för att genomföra undersökningen.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se