– det drogförebyggande arbetet i kommunen

Rapport nr 43

Författare: Elif Malmqvist & Eva Nyberg. Rapport nr 43/05

Att förebygga användning av droger, särskilt alkohol, är ett arbete med lång tradition i Sverige. På senare tid har medlemskapet i EU diskuterats utifrån befolkningens förändrade alkoholvanor. Den nya bilden med ökat drickande bland unga människor har åter satt drogförebyggande arbete på dagordningen. Nationella alkohol- och narkotikahandlingsplaner finns från år 2000/2001.

Drogförebyggande samordnare kallas en grupp socialarbetare som ska ansvara för att de statliga planerna konkretiseras på kommunal nivå. Som styrning och stimulans att anställa drogförebyggande samordnare finns statliga projektmedel att söka. Till projektmedlen finns önskemål om utvärdering av samordnarfunktionen. Hur ser den lokala utvecklingen av denna funktion ut?
Denna rapport utgör utvärderingsdelen av projektet drogförebyggande samordnare i fyra kommuner söder om Stockholm, nämligen Botkyrka, Huddinge, Södertälje och Värmdö. Olika intressentgrupper, som kommundirektörer, socialchefer, utbildningschefer, utvecklingsledare, liksom samordnarna själva, har fått komma till tals om hur man ser på samordnaren uppdrag och arbetsvillkor. Frågor som ideologi och teori inom förebyggande arbete, hur organisatorisk tillhörighet förhåller sig till mandat och legitimitet att driva en fråga, hur kan man kategorisera de uppgifter som växt fram i en ny och tämligen självständig yrkesroll, och inte minst i yrkesrollen i framtiden, har konkretiserats i samtal och mötesdiskussioner med en utvärderare som dokumentatör.

Sammanställningen av materialet finns i rapporten. Förhoppningsvis kommer den att bli användbar i diskussionen om det drogförebyggande arbetets kommunala framtid.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se