– utredning i en miljö som anknyter till familjens vardagsliv

Rapport nr 42

Författare: Ingrid Johansson. Rapport nr 42/05

Att utreda barn och ungdom och deras föräldrar i samband med en anmälan om att barnet/ungdomen far illa är en svår uppgift inom socialtjänsten. Slutsatser och förslag som konsekvens av utredningen är av livsavgörande betydelse för familjen. Därför söker man ständigt efter nya och bättre metoder för utredningsarbetet.
På flera håll i landet har utredning i s.k. utredningslägenhet prövats. Arbetsmodellen innebär att familjen vistas under en period tillsammans med den utredande personalen i en lägenhet som är inredd som ett hem. Syftet är att skapa en miljö som anknyter till familjens vardagsliv för att kontakten inom familjen och mellan familj och personal skall bli så naturlig som möjligt. Man skapar en bedömningssituation med stora möjligheter till dialog. Metoden betyder också mycket mer kontakt mellan familj och socialtjänst än vid ett “vanligt” utredningsarbete med ett antal besök, på socialkontoret eller hemma hos familjen.

Den här rapporten redovisar en utvärdering av verksamheten i en utredningslägenhet i Botkyrka kommun. Författaren arbetade själv med utredningsverksamheten i lägenheten och förberedde en utvärdering av arbetet genom att låta kollegor inom individ- och familjeomsorgen intervjua både familjer och berörd personal, familjernas socialsekreterare och deras chefer.

Resultatet är ett mycket intressant dokument med slutsatser om utredningsverksamhet som går lång utöver arbetet i en utredningslägenhet. Rapporten bör därför ha relevans för alla som kommer i kontakt med barnavårdsutredningar i sin vardagsverksamhet.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se