– barn och föräldrar om sina erfarenheter av boende, kamrater, skola, fritid och om livet i det tidigare hemlandet

Författare: Behiye Hadodo & Eva-Marie Åkerlund. Rapport nr 40/04

Att barn i asylsökande familjer själva får komma till tals är inte så vanligt. I Sverige brukar barnen i denna speciella livssituation endast uppmärksammas om de utvecklar svåra psykiatriska tillstånd som en konsekvens av en lång väntan på uppehållstillstånd och därmed blir synnerligen vårdkrävande patienter.

I studien som redovisas i denna rapport har författarna försökt att lyssna till barnens röster. Men även föräldrarna finns med i studien. Både barn och föräldrar har intervjuats i egenskap av asylsökande om sina erfarenheter och upplevelser av boende kamrater, skola, fritid i Södertälje, men också om livet i det tidigare hemlandet. Deras berättelser speglar många flyktingars asylprocess, från att med handlingskraft ha lämnat sitt land under under tvång till ett liv i väntan som upplevs som ett vacuum, att existera i en isolerad tillvaro.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 50:- exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se