– Krismottagningens medarbetare om sina erfarenheter och sin metodkunskap

Författare: Jörgen Eidenstedt, Maria Elf, Maria Hjertén, Johan Klefbeck,
Johan Wallmark, Johan Wisén. Rapport nr 3/99

Norra Botkyrka har kallats den svenska nätverksterapins vagga och startade redan på 70-talet med nätverksarbete. Här skrev “Nätverksgruppen” den banbrytande boken “Nätverksterapi i teori och praktik” under 80-talet.

Under 90-talet har teamet vid Krismottagningen i Botkyrka ihärdigt och innovativt förvaltat nätverksmetodiken. Ett flertal publikationer, metodrapporter och läroböcker har skrivits av dess medlemmar.

I föreliggande rapport beskriver Krismottagningens medarbetare sina erfarenheter och delar med sig av sina iakttagelser och sin metodkunskap.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 150:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se