– en utvärderingsmodell av familjebehandling inom kommunal verksamhet

Rapport nr 37

Författare: Åsa Sternudd & Tomas Bons. Rapport nr 37/04

I denna rapport redovisas en utvärdering av arbetet i en nystartad familjebehandlarenhet inom socialtjänsten. Enheten tog initiativ till utvärderingen som genomfördes i ett nära samarbete med FoU-enheten.

Samarbetet kom att omfatta alla faser av utvärderingen, från planering med konstruktion av kategoriseringsschema för familjeärenden, genomförande, kommentarer till rapportmanus och gemensam rapportering av resultatet i olika fora, från möten och sammanträden i den berörda kommunen till nationella och nordiska konferenser.
För FoU-enheten har det betytt nya insikter i vilka aspekter av arbetet som är intressanta för en personalgrupp, en metodutveckling av FoU-arbetet helt enkelt. Det gav också begreppen extern respektive intern utvärdering ett nytt innehåll.
Som FoU-personal hoppas vi att de gemensamma reflektionerna med personalgruppen över familjearbetet har varit till nytta i gruppens egna funderingar över arbetssituation och uppdrag, inte minst då en utvärderingsmodell med en omfattande personalmedverkan kräver en avsevärd satsning i tid och engagemang från personalgruppen.

Rapporten vänder sig främst till personal som i olika yrkesroller berörs av familjebehandling som kommunal verksamhet. Utöver presentationen av de slutsatser som dras om själva familjebehandlarverksamheten ser vi också gärna att rapporten blir användbar i diskussionen om utvärderingsmetoder när det gäller sådana mångfacetterade och komplicerade verksamheter som familjebehandling representerar.

Rapporten kan laddas ner.

Rapporten fnns även i tryckt form och kostar 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se