– en utvärdering av ett projekt för nyanlända invandrare vid Introduktionsenheten i Botkyrka

Rapport nr 35

Författare: Åsa Sternudd . Rapport nr 35/04

1999-2002 pågick ett projekt för nyanlända invandrare vid Introduktionsenheten i Botkyrka. Projektet innebar att nyanlända invandrare fick möjlighet att ta del av Introduktionsenhetens introduktionsprogram, något som dittills varit reserverat för enbart flyktingar. FoU-Södertörn fick i uppdrag att utvärdera projektet i syfte att tillvarata projekterfarenheter som kunde ge underlag för att utveckla introduktionen i Botkyrka.

Rapporten ger en beskrivning av projektet, vad som hände när de nyanlända invandrarna kom till introduktionsenheten, samt introduktionshandläggarnas och samverkansparternas erfarenheter av projektet.

Rapporterna nr 35/04 och 36/04 säljs tillsammans för 100: – exklusive moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se