– familjerättens arbete

Rapport nr 34

Författare: Eva-Britt Fagrell och Berit Greger Karlsson. Rapport nr 34/04

Denna rapport redovisar en undersökning av familjerättens arbete inom socialtjänsten. Undersökningen består dels av en granskning av två kommuners metoder för att genomföra vårdnads-, boende- och umgängesutredningar.

Materialet utgörs av akter, dels av en intervjustudie där ett antal barn och föräldrar tillfrågades om sina erfarenheter av att bli utredda. Frågorna handlade särskilt om hur man fått komma till tals och blivit bemött samt vad utredningen betytt för den f.d. familjens fortsatta relationer. Barnsamtalen i utredningsförfarandet fokuserades särskilt.

Undersökningen visar bland annat att fler barn än föräldrar ansåg att situationen för familjemedlemmarna blivit bättre efter utredningen än den var innan. De flesta föräldrar tyckte att barnen bör tillfrågas men att lojaliteten med föräldrarna kan göra det svårt för barnen att ta ställning. Föräldrarna framhöll att det största problemet var att utredningstiden var för lång, även i de fall där man använde en s.k. snabbmodell.

Det finns anledning att förmoda att rapporten kommer att välkomnas av många som yrkesmässigt kommer i kontakt med familjerättsliga frågor då familjerättens arbete inte i någon större utsträckning förekommit i utvärderingssammanhang. Ändå är det kanske särskilt angeläget att få brukarens röst inom detta område med tanke på att familjerätten möter familjen när den befinner sig i en svårlöst konflikt.

Rapportens författare har båda långvarig erfarenhet av arbete med familjerättsliga frågor.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se