– kan användas inom föräldragrupper där deltagarna har egen erfarenhet av att bryta upp och byta hemland samt av personal som i sitt arbete möter familjer i exil.

Rapport nr 32

Författare: Maria Söderberg. Rapport nr 32/03

Om man tvingas lämna allt och fly, kan livet i det nya hemlandet väcka helt nya känslor som man kanske varken förstår eller känner igen. Då kan det vara viktigt att bli uppmärksam på vanliga sätt att reagera och också få möjlighet att reflektera över vad man varit med om.
Utbildningspaketet beskriver stora och avgörande psykologiska skeenden som hör migrationsprocessen till. Därför kan utbildningspaketet med fördel användas inom föräldragrupper där deltagarna har egen erfarenhet av att bryta upp och byta hemland.

Utbildningspaketet kan också användas av personal som i sitt arbete möter familjer i exil. Innehållet handlar om “vad som kan vara bra att tänka på”. Att vara uppmärksam på vad som är en naturlig reaktion på en onaturlig situation kan vara avgörande för hur samarbetet med familjerna utvecklas.

Texten är presenterad i en enkel språkdräkt för att även de som inte behärskar svenska så bra skall kunna läsa den, men de mänskliga reaktioner som beskrivs är komplicerade skeenden. Avsikten är att tillsammans skapa en fördjupad kunskap om dessa reaktioner genom att dela personliga erfarenheter, både som nyinflyttad förälder och som personal som i sitt vardagsarbete möter denna grupp.

Rapporten har finansierats inte bara genom FoU-Södertörn, utan också genom Europeiska flyktingfonden och Allmänna arvsfonden.

Rapporten finns även i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto per exemplar om man beställer upp till 5 exemplar. 6 exemplar och fler kostar 80:- exkl. moms och porto per exemplar. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se