Familjehuset i Huddinge kommun utanför Stockholm är ett projekt inom storstadssatsningen. Det är ett resurscenter för barnfamiljer i ett lokalt bostadsområde. Verksamheten är mycket bred och omfattar såväl förebyggande, uppsökande som behandlande insatser. Familjehusets arbete liknar en familjecentral med en samlokalisering av tjänstemän som arbetar med barnfamiljer. Men är också olikt en familjecentral då Familjehuset har en egen omfattande förebyggande verksamhet som riktar sig till alla och som existerar vid sidan av den lokala mödra- och barnhälsovårdens förebyggande arbete i form av öppna mottagningar och föräldrautbildning.
Denna rapport består av två olika delar och säljs gemensamt.

Del 1: Familjehuset

– ett samhällsarbete med utsatta barnfamiljer

Författare: Maud Andersson Holmer, Tomas Bons, Anneli Carlsson, Åsa Lundström Mattsson, Eva Nyberg,  Rapport nr 30/03 del 1

Del I omfattar besökarnas och samverkanspartners syn på Familjehusets verksamhet, rapportering av en intervjuundersökning med personalen samt redovisning av en enkät till blivande föräldrar om deras behov av kunskap och stöd i föräldrarollen.

 

Del 2: Familjehuset

– ett resurscenter för barnfamiljer i ett lokalt bostadsområde. En studie av ett storstadssatsningsprojekt i initialskedet

Författare: Tomas Bons, Åsa Lundström Mattsson, Eva Nyberg, Sonja Pettersson. Rapport nr 30/03 Del 2

Del 2 beskriver uppbyggnadsprocessen av Familjehuset och redovisar verksamhetens utveckling under den första tiden med betoning på samverkan internt och externt samt personalgruppens uppfattning om arbetsuppgifternas relation till verksamhetsmålen.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 80:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se