Ladda ner rapporten Barnet mellan raderna – en intervjustudie om barn och ekonomiskt bistånd.