– en deltagare i det lokala introduktionsprogrammet kommer i kontakt med en privatperson

Författare: Maria Söderberg. Rapport nr 28/03

I Stockholms stad finns en nyinrättad flyktingguideverksamhet i anslutning i  till introduktionsprogrammet för nyanlända flyktingar i kommunen.

Flyktingguideverksamheten innebär att en deltagare i det lokala introduktionsprogrammet väljer att komma i kontakt med en privatperson som anmält intresse för att bli flyktingguide. När parterna sammanförts, återstår för de berörda att på egen hand bygga upp kontakten. Det handlar om att introducera, om att guida. Vad betyder det och vad händer sedan?

Denna studie undersöker hur kontakterna mellan flyktingguiden och deltagaren utvecklades och vad innehållet i kontakterna kunde tillföra i förhållande till ambitionerna i det lokala introduktionsprogrammet. Medel från den Europeiska flyktingfonden har bidragit till finansieringen av denna studie.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se