– en beslutsprocess som startar när socialtjänsten nås av information om barn som far illa

Författare: Charlotta Marklund. Rapport nr 27/03

Socialtjänstens insatser när det gäller barn som far illa är oerhört viktiga och den information som kommer in till ett socialkontor måste snabbt värderas och bedömas. Dessa bedömningar kan se ganska olika ut och samma information kan ibland leda till olika beslut.

I den här rapporten redovisas en studie som fokuserar den beslutsprocess som startar när socialtjänsten nås av information om barn som far illa. Resultaten visar bland annat att beslut om att inleda utredning eller ej ofta hänger samman med medarbetarnas tidigare kännedom om familjen och också med socialtjänstens utbud av möjliga insatser. Arbetsledaren spelar på de flesta håll mycket stor roll för beslutsprocessen.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se