– antologi med fyra studier om barns kamratkontakter, gymnasieungdomars syn på framtiden, ungdomar på högskolan och långtidsarbetslösa föräldrar

Rapport nr 26

Redaktör: Elsie C. Franzén. Rapport nr 26/03

Integration är en ständigt pågående process som påverkar alla medlemmar i en familj, fast på ganska olika sätt.

Den här antologin redovisar fyra studier som fokuserat olika dimensioner av integration som de kan te sig för människor i olika åldrar. Den första studien beskriver barns kamratkontakter i det mångkulturella bostadsområdet. Den andra belyser gymnasieungdomars syn på framtiden. Den tredje handlar om invandrade ungdomar som sökt sig till högskolan och den fjärde studien om långtidsarbetslösa invandrade föräldrar. Samtliga studier har genomförts på Södertörn, en region där en stor del av befolkningen har en bakgrund som flyktingar och invandrare. Studierna har finansierats av Europeiska flyktingfonden och av FoU-Södertörns ägarkommuner Botkyrka, Huddinge och Södertälje.

Tillsammans ger de fyra studierna en rikt facetterad bild av hur “flyktingskapet” ter sig för människor i olika åldrar.

Rapportens redaktör är Elsie C. Franzén och författarna är Eva-Marie Åkerlund, Tomas Bons, Åsa Sternudd, Hilda González och Sharareh Akhavan.

Rapporten finns även i tryckt form och kan beställas på: info@fou-sodertorn.se