– en översiktlig bild av vad man 2002 visste om socialtjänstens placeringar av barn och ungdomar

Författare: Riitta Eriksson. Rapport nr 23/02

Varje år placeras ett antal barn och ungdomar i familjehem, släktinghem eller på institutioner av olika slag.
Vilka processer och skeenden styr och förbättrar placeringar av barn och ungdomar inom socialtjänsten?
Vilka metoder fungerar bäst respektive sämst när det gäller placeringar av barn och ungdomar?
Utifrån genomgång av en stor mängd aktuell forskningslitteratur fokuserar kunskapsöversikten på processförbättringar angående placeringar, det vill säga i vilken utsträckning de beslutade målen för placeringar uppnåtts samt vilka alternativ det finns till placeringar.
Genomgången visar bl a att risken för sammanbrott är mindre i släktinghem än i andra placeringsformer. Det är dock fortfarande mycket sällan som placeringar görs i familjehem inom släkten. Det gäller framför allt barn och ungdomar med utländsk bakgrund.
Att vara lyhörd för barns och föräldrars behov inför en placering samt att arbeta efter en genomtänkt plan ökar möjligheterna att lyckas.

Kunskapsöversikten ger en översiktlig och väl sammanhållen bild av vad man idag vet om socialtjänstens placeringar av barn och ungdomar.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se