Preliminära resultat: Studie av Signs of Safety-delsstudie-1-preliminara-resultat-okt-2016