– vilka faktorer främjar respektive hindrar integration i det svenska samhället

Författare: Annika Öquist. Rapport nr 22/02

Studien utgår ifrån den viktiga frågan om hur man kan förstå vilka faktorer som främjar respektive hindrar integration i det svenska samhället.

Socialt stöd är ett nyckelbegrepp och ställs i relation till de nyblivna mammornas bakgrund, förväntningar inför det första barnets födelse och verkliga erfarenheter i Sverige.

I den avslutande diskussionen reflekterar författaren kring familjecentralers möjligheter att verka nätverksskapande för att underlätta den viktiga primära integrationen. Samt hur man på familjecentraler har en möjlighet att i samverkan med andra myndigheter bl a finna nya former för att utveckla svenskundervisningen.

Rapporten finns endast i tryckt form och kostar 100:- exkl. moms och porto. Den kan beställas på: info@fou-sodertorn.se